نام و نام خانوادگی : رضا محمد علی شهرستانکی
شماره بازیکن : 12
موقعیت بازیکن : پاسور
تاریخ تولد : 1377/01/11
قد : 189
وزن : 67