نام و نام خانوادگی : پیام گندمکار
شماره بازیکن : 1
موقعیت بازیکن : لیبرو
تاریخ تولد : 1376/05/15
قد : 186
وزن : 66