نام و نام خانوادگی : محمد پرخید ذیگساری
شماره بازیکن : 2
موقعیت بازیکن : سرعتی
تاریخ تولد : 1376/09/06
قد : 190
وزن : 69