نام و نام خانوادگی : علیرضا یخچالیان
شماره بازیکن : 7
موقعیت بازیکن : قدرتی
تاریخ تولد : 1376/03/06
قد : 195
وزن :