نام و نام خانوادگی : فرناز حبیبی
شماره بازیکن : 4
موقعیت بازیکن : 1-2
تاریخ تولد : 1366/12/27
قد : 160
وزن :