نام و نام خانوادگی : تهمینه سادات فیروز آبادی
شماره بازیکن : 5
موقعیت بازیکن : بازیکن-مربی
تاریخ تولد : 1366/06/27
قد : 172
وزن :