نام و نام خانوادگی : شیوا قنبری نوران
شماره بازیکن : 6
موقعیت بازیکن : 2-3
تاریخ تولد : 1363/12/11
قد : 164
وزن :