نام و نام خانوادگی : ارمغان مهردادی
شماره بازیکن : 8
موقعیت بازیکن : 2
تاریخ تولد : 1369/09/29
قد : 158
وزن :