نام و نام خانوادگی : پروانه یوسفی
شماره بازیکن : 9
موقعیت بازیکن : 1-2
تاریخ تولد : 1367/10/07
قد : 167
وزن :