نام و نام خانوادگی : مریم جلیلی پور
شماره بازیکن : 10
موقعیت بازیکن : 2
تاریخ تولد : 1363/10/25
قد : 164
وزن :