نام و نام خانوادگی : سیده عطیه سید زاده
شماره بازیکن : 11
موقعیت بازیکن : 3
تاریخ تولد : 1368/05/18
قد : 172
وزن :