نام و نام خانوادگی : مرسده آریانا
شماره بازیکن : 12
موقعیت بازیکن : 3
تاریخ تولد : 1373/12/16
قد : 170
وزن :