نام و نام خانوادگی : صدیقه خوه
شماره بازیکن : 13
موقعیت بازیکن : 4-5
تاریخ تولد : 1361/06/26
قد : 170
وزن :