نام و نام خانوادگی : شقایق روزبهانی
شماره بازیکن : 15
موقعیت بازیکن : 5
تاریخ تولد : 1370/11/27
قد : 183
وزن :