نام و نام خانوادگی : بهاره دزیانی
شماره بازیکن : 17
موقعیت بازیکن : 4-5
تاریخ تولد : 1368/08/21
قد : 175
وزن :