نام و نام خانوادگی : پریسا جامعی خالد آبادی
شماره بازیکن : 14
موقعیت بازیکن : 1-2
تاریخ تولد : 1370/07/11
قد : 173
وزن :