نام و نام خانوادگی : نگار قوام پور
شماره بازیکن : 7
موقعیت بازیکن : 4-5
تاریخ تولد : 1369/04/10
قد : 181
وزن :