نام و نام خانوادگی : امیر مهدی قربانی
شماره بازیکن :
موقعیت بازیکن : دفاع راست
تاریخ تولد :
قد : 0
وزن :