نام و نام خانوادگی : آرین مددی
شماره بازیکن :
موقعیت بازیکن : دفاع آخر
تاریخ تولد :
قد : 0
وزن :