نام و نام خانوادگی : امید ابراهیم پور
شماره بازیکن :
موقعیت بازیکن : مهاجم
تاریخ تولد :
قد : 0
وزن :