نام و نام خانوادگی : سید ستار فیض آبادی
شماره بازیکن :
موقعیت بازیکن : دفاع چپ
تاریخ تولد :
قد : 0
وزن :