با توجه به گذشت بیش از هفتاد سال از تاریخ تاسیس باشگاه و لزوم چابک سازی باشگاه و استفاده از نیروهای کارآمد تر و جوان تر، بر اساس تصمیم هیئت امنای باشگاه برآن شدیم تا از کلیه اقوام سببی و نسبی درجه یک وابسته به بازیکنانی که زمانی بطور رسمی در این باشگاه بازی کرده اند دعوت به همکاری نماییم. لذا ضمن تشکر و قدردانی از پاسخ مثبتی که به این فراخوان عمومی داده اید مستدعی است در صورتی که دارای نسبت سببی و یا نسبی با بازیکنان این باشگاه هستید با پرکردن فرم زیر ما را از وجود ارزنده خویش مطلع فرمایند. بدیهی است با توجه به درخواست های دریافتی این فرم ها مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به موارد نیاز باشگاه با آن عزیزان ارتباط برقرار خواهد شد.

ثبت اقوام سببی و نسبی
نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

کد ملی:


 
نام بازیکنی که با وی نسبت دارید:

نوع نسبت :
توضیحات بیشتر:

شماره ثابت:


شماره همراه:


کشور محل اقامت :

نشانی:

کد پستی:
شرح مختصری از توانایی ها:
میزان تحصیلات:

رشته تحصیلی:

محل بارگذاری عکس:
محل بارگذاری تصویر مدارک :
محل بارگذاری رزومه:
محل درج توضیحات ضروری:
ایمیل: