اعضای هیئت امناء

فهرست اعضاي هيئت امناي باشگاه شاهين

 1. مهدي نصير اوغلي (بازيکن تيم اصلي شاهين، کاپيتن تيم ملي، کارمند عالي رتبه شرکت نفت، مدير شرکت ملي صنايع پتروشيمي، ومعاون وزارت راه)
 2. حسن فاخري (قاضي، رئيس شعب  دادگاههاي بخش، شهرستان و استان تهران، معاون اول دادستان کل کشور بعد از انقلاب، رئيس شعب مختلف ديوان عالي کشور از جمله شعبه تشخيص همين ديوان و بازيکن تيم ملي)
 3. محمود شکيبي (رئيس برخي از شعب دادگاههاي بخش، شهرستان، استان ، يکي از شعب ديوانعالي کشور و بازيکن تيم ملي)
 4. خسرو غفاري( قاضي، وکيل دعاوي و عضو شعبه رسيدگي به تخلفات قضات و بازيکن تيم ملي)
 5. مهندس فيروز پزشکي( مدير عامل برخي از کارخانجات سيمان، موئسس و مربي تيم پيروز شاهين)
 6. امير آقا حسيني(اولين دروازه بان تيم ملي و شاهين به مدت 12 سال، ناظم و مدير دبيرستان)
 7. مهندس جواد بهشتي(بازيکن تيم ملي، عضو هيئت مديره و مدير عامل چند کارخانه سيمان)
 8. مهندس امير هوشنگ نيکخواه بهرامي(رئيس ادارت مختلف ، و معاون بانک کشاورزي ايران)
 9. هادي طاووسي (بازيکن تيم ملي، رئيس فدراسيون فوتبال بعد از انقلاب، معاون و مدير کل امور استخدامي کشور)
 10. مهندس قباد نقش تبريزي( مهندس راه و ساختمان و مدير عامل شرکت ايمن راه)
 11. مهندس عبدالحسين تقوي(مدير کل ادارت مختلف وزارت کشاورزي و رياست سازمان اصلاحات ارضي کشور)
 12. جمشيد جلال پور(سرهنگ بازنشسته شهرباني و رئيس اسبق برخي از کلانتريهاي تهران)
 13. همايون بهزادي(بازيکن و کاپيتان تيم ملي)
 14. منصور پور مسعود (سرهنگ ارتش)
 15. امين برومند(کارمند ارشد صدا و سيما)
 16. ابراهيم ارباب(عضو هيئت مديره شرکت هاي وابسته به بانک صنعت و معدن و مدير کل وزارت کشاورزي)
 17. دکترحسين رضي(بازيکن و کاپيتان تيم ملي بسکتبال)

کليه اين افراد داراي سوابق درخشان بيش از 10 سال بازي در تيمهاي رده سني و تيم اصلي شاهين و بيشتر آنان داراي سوابق بازي در تيم ملي بوده اند 

  
catching a cheater click