مشاوره روان سنجی

بخش مشاوره روان سنجي

توضيحات کلي

  همانطور که مي دانيد هدف باشگاه فرهنگي ورزشي شاهين تربيت ورزشکار با اخلاق هوشمند و حرفه اي  (اخلاق، درس و ورزش ) مي باشد  بديهي است براي دستيابي به چنين هدفي مي بايد کليه متقاضيان و يا کارآموزان شايق به استفاده از دوره هاي آموزشي باشگاه شاهين از نظر شخصيتي براي مربيان شناخته شده باشند.  با اين شناسايي مقدمات امر در مورد ارائه راهکارهاي عمومي به والدين در مورد نحوه رفتار صحيح با فرزندان و ايجاد شرايط رشد و بالندگي آنان فراهم مي آيد. در اين بررسي مشخصات فردي و شخصيتي والدين نيز مورد بررسي قرار گرفته و راهکارهاي رفتار صحيح  با کارآموزان به آنان آموخته مي شود. ذکر يک نکته لازم است که در اين بخش از خدمات راهکارهاي بسيار کلي و عمومي به والدين ارائه شده و در صورت نياز به دريافت خدمات تخصصي تر مي بايد نسبت به مراجعه به روانشناسان متخصص  نسبت به دريافت راهکارهاي مربوطه  اقدام نمايند .

چگونه مي توان نسبت به تشکيل پرونده  روانسنجي اقدام کرد :

پاسخ: اين خدمت بصورت برخط (On-Line ) و از طريق سايت باشگاه شاهين ارائه مي گردد قبل از تشکيل پرونده الکترونيکي روانسنجي  نسبت به مطالعه راهنماي تشکيل آن اقدام کنيد. براي مطالعه اين جا را کليک کنيد پس از مطالعه راهنما براي تشکيل پرونده روانسنجي  اين جا را کليک کنيد .

reasons why women cheat how to cheat husband wife cheated
meet to cheat why do wifes cheat online
meet and cheat scottdangelo.com reasons people cheat