مشاوره اندامی

بخش مشاوره اندامي

توضيحات کلي

اجراي ورزش حرفه اي بر اساس الگوهاي علمي يکي از نياز هاي مبرم ورزش در کشور ماست ،اين الگوهاي علمي شاخصه هاي مربوط به خود  را در باب سلامت و نحوه اجراي ورزشکار در بر مي گيرد يعني همزمان با توجه به  نحوه اجراي يک ورزشکار در باب سرعت ، هماهنگي و توان  نيز بايد به سلامت ورزشکارتوجه شود و ورزشکار را در چهارچوب ابعاد استقامت قلبي، عروقي، ترکيب بدني و استقامت نيز مد نظر قرار داد. بديهي است اين برخورد بر اساس شاخصه  هاي مربوط به سلامت و اجرا باعث ارتقاء ورزشکار و سطح ورزشي وي بعد از هر جلسه تمرين خواهد شد و مهمترين مزيت آن نيز حفظ سلامت ورزشکار است .

سئوال: در بخش مشاوره اندامي چه خدماتي مي توان دريافت کرد :

-1بررسي و اصلاح وضعيت ايستايي و ساختاري  بدني ورزشکاران .

-2اصلاح سيستم هاي پرورش عضلاني بر حسب نوع ورزش .

-3اصلاح متد پرورش عضلات از طريق هماهنگي در سيستمهاي استقامتي وقدرتي .

-4رسيدگي به آسيب هاي وارده به بدن ناشي از ورزش و ارائه دستورالعمل هايي براي جلوگيري از آسيب هاي جديد و گسترش آسيب هاي قبلي .

-5بررسي سيستم هاي تعريق و تبريدي بدن ورزشکاران .

-6اصلاح سيستم هاي تنفسي .

-7رفع مشکلات و آسيب هاي ايجاد شده در کمر و زانو .

-8بازگشت سريعتر بازيکن به ورزش و تمرين بواسطه اصلاح آسيب هاي مکانيکي .

-9بررسي وضعيت آب و الکتروليت بدن ورزشکاران .

-10بررسي وضعيت ديد و بينايي در هر ورزشکار .

-11افزايش عمر مفيد ورزشي ورزشکاران حرفه اي .

سئوال: چگونه مي توان از خدمات مشاوره اندامي استفاده کرد

  اين کار از طريق اخذ نوبت امکان پذير مي باشد لذا کساني که تمايل دارند تا از اين خدمات استفاده نمايند مي توانند با شماره همراه 09123778334 و يا ثابت 77848555 آقاي بدرخاني تماس حاصل فرمايند  .اين خدمات روزهاي يک شنبه و سه شنبه از ساعت 4 الي 7 بعدازظهر با تعيين وقت قبلي امکان پذير مي باشد حداکثر تعداد قابل پذيرش در هر روز حداکثر 5 نفر مي باشد.

free std testing indianapolis phuckedporn.com chlamydia cure
cell spy apps turbofish.com phone spy apps for android