قهرمانی بانوان

  تيم بسکتبال بانوان بزرگسال شاهين با کسب 16 پيروزي و 2 شکست و قبل از برگزاري بازي پاياني موفق به کسب مقام قهرماني ليگ دسته دوم کشور در سال 1393 گرديد. باشگاه شاهين بنوبه خود از تلاش کليه بازيکنان و تيم فني تشکر و قدر داني مي کند.


affairs with married men letter to husband who cheated online
catching a cheater letter to husband who cheated click