تاریخ ورزش در جهانتاريخ ورزش در جهان

توسعه ورزش‌ها با توجه به گذشته کامل آن‌ها، مطالب مهمي را درباره دگرگوني‌هاي اجتماعي و دگرگوني‌هاي خود ورزش‌ها آشکار مي نمايند.

کشف‌هاي بسيار جديدي در فرانسه، آفريقا و استراليا درباره هنر غارنشين‌ها وجود دارد (براي نمونه لاسکائوکس) که مربوط به زمان ماقبل تاريخ است اطلاعات زيادي درباره جشن‌هاي مذهبي و رفتار انسان‌ها از آن دوران را در دسترس قرار مي‌دهد. دانشمندان با کمک تاريخ نويسي کربني دريافته‌اند که پيشينه برخي از اين منابع به ????? سال پيش باز مي‌گردد. شواهد مستقيم و کافي درباره ورزش از اين منابع بدست نيامده‌است اما مي‌توان اين برداشت را داشت که فعاليت‌هايي در آن دوران وجود داشته که برابر ورزش در زمان ما مي‌شده‌است.

واقعيت‌هاي هنري و ساختاري وجود دارد که نشان مي‌دهد که در ???? سال پيش از ميلاد مسيح چيني‌ها با ورزش و فعاليت‌هاي شبيه آن سر و کار داشته‌اند. به‌نظر مي‌رسد که ورزش ژيمناستيک يکي از ورزش‌هاي پرطرفدار و عمومي در چين باستان بوده‌است. آثار باقيمانده از فرعونها نشان مي‌دهد که تعداد زيادي از ورزش‌ها، شامل شنا و ماهيگيري، بطور کامل توسعه و تکميل شده بود و بطور منظمي در چندين هزار سال قبل در مصر باستان انجام مي‌شده‌اند. ساير ورزشهاي مصر باستان شامل پرتاب نيزه، پرش ارتفاع و کشتي گرفتن بود. ورزش‌هاي ايران يا پرشياي باستان مانند هنر نظامي ايرانيان درزمان زرتشتيان ارتباط نزديکي با مهارت‌هاي دفاعي و رزمي جنگي داشت. از رشته‌هاي ورزشي ديگري که در پرشيا رواج داشت از چوگان و شمشيربازي سوار بر اسب مي‌توان نام برد. در اروپا، علائم باقيمانده از ايرلند باستان شمايلي از آماده کردن جنگاوران براي جنگ را نشان مي‌دهد که يادآور ورزش هاکي ايرلندي در عصر حاضر است. پيشينه اين تصاوير به ?? قرن قبل از ميلاد مسيح باز مي‌گردد.

شمار زيادي از رشته‌هاي ورزشي از قبيل، کشتي، دو، بکس، پرتاب نيزه، پرتاب ديسک، راندن گاري در زمان يونان باستان وجود داشته‌اند. اين فعاليت‌ها ارتباط فرهنگ نظامي و توسعه ورزش در يونان باستان را نشان مي‌دهد. از زماني که يوناني‌ها المپيک را بوجود آوردند، ورزش بخشي از فرهنگ اين کشور شده‌است. بازيهاي المپيک در ابتدا هر چهار سال يکبار در المپيا (دهکده کوچکي در پلئوپونس) برگزار مي‌شده‌است. از آن روزگار تا زمان حال اين ورزشها به‌شکل فزاينده‌اي سازمان يافته‌تر شده‌اند و مقررات ويژه‌اي براي آنها تدوين شده‌است. صنعتي شدن زمان استراحت و تفريح بيشتري براي شهروندان کشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه فراهم کرده و باعث شده مدت زمان بيشتري براي ورزش صرف کنند. چه به‌عنوان تماشاچي مسابقه‌هاي هيجان‌انگيز ورزشي و چه به‌عنوان شرکت کننده در اينگونه رقابت‌ها. اين گرايش‌ها و تمايل‌ها با کارآيي مد ياوسايل ارتباط جمعي گسترده و ارتباطات جهاني وسيع ادامه دارد. حرفه‌اي شدن در يک ورزش يک مورد و امتياز خاصي شده و بعلاوه بودن آنها محبوبيت ومردمي بودن ورزش‌ها را افزايش داده‌است، تا آن جا که طرفداران ورزش‌ها شروع به تبليغ و نمايش ورزشکاران حرفه‌اي از طريق راديو، تلويزيون و اينترنت کرده اندکه همه آنها در تمرين‌ها و رقابتهاي ورزشي با ورزش‌هاي آماتور شرکت و نقش دارند.

فوتبال محبوب‌ترين و مردمي‌ترين ورزش در سطح جهان است.


affairs with married men cheat wifes online
why married men cheat on their wives women affair women that cheat on their husbands