آیا ورزش کردن در افزایش روحیه موثر است

آيا ورزش کردن در افزايش روحيه موثر استانجام فعاليتهاي ورزشي باعث مزاياي زير مي گردد:

  • پيشگيري از افسردگي و بالا بردن روحيه ي عمومي فرد: در حين انجام فعاليت بدني، توليد يک ماده ي شيميايي از بدن به نام"سروتونين" بيشتر مي شود. کاهش سرتونين در بدن با افسردگي مرتبط مي باشد و داروهاي ضد افسردگي نيز در جهت افزايش اين ماده در بدن عمل مي کنند. بنابراين در ميان افرادي که به طور مرتب ورزش مي کنند، به ندرت مي توان شخص افسرده اي يافت. از طرفي با ورزش کردن، توليد"اندورفين" و"اپي نفرين" و"سيتوکين ها" نيز افزايش مي يابد و اين مواد به طور طبيعي باعث بالا بردن سطح هوشياري و روحيه ي عمومي فرد شده و احساس انرژي و شادابي بيشتري براي انجام کارهاي روزمره ي زندگي به شخص ورزشکار اعطا مي کنند. در حين انجام فعاليت بدني، توليد يک ماده ي شيميايي از بدن به نام سروتونين بيشتر مي شود. کاهش سرتونين در بدن با افسردگي مرتبط مي باشد و داروهاي ضد افسردگي نيز در جهت افزايش اين ماده در بدن عمل مي کنند.
  • تأثير در زندگي خانوادگي و اجتماعي و در شغل افراد: مسلماً يک شخص ورزشکار با تنبلي و کسالت بيگانه است و علاوه بر داشتن هيکلي متناسب و خوش فرم از روحيه ي بالا و شادابي نيز برخوردار است و اين موفقيت، ارتباطات وي را در زندگي روزمره، چه در خانواده و چه در اجتماع يا محيط کار تضمين مي کند. مسلماً کارفرمايان در استخدام افراد، اين معيارهاي مهم را در نظر خواهند گرفت. بنابراين يک شخص سالم و تندرست، از موقعيت و پيشرفت شغلي بهتري نسبت به افراد چاق و کم تحرک برخوردار خواهد بود.
  • پيشگيري از ابتلا به آلودگي هاي اجتماعي: يک فرد سالم و ورزشکار قطعاً به طور ناخودآگاه از سيگار دوري مي کند، چون در مي يابد با ورزش به اکسيژن بيشتري نياز دارد، ولي سيگار يا مواد مخدر به وضوح انرژي وي را کم کرده و او را ضعيف تر مي کند. بنابراين خود به خود براي پيشرفت در امور ورزشي خويش و براي انجام تمرينات، از اين مواد دوري مي جويد. از طرفي، در يک محيط ورزشي سالم، از اين گونه افراد و آلودگي ها کمتر مي توان اثري يافت و احتمال ابتلاي چنين افرادي به آلودگي هاي اجتماعي بسيار پايين بوده و به دليل روحيه ي ورزشي از بسياري ناهنجاري هاي ديگر اجتماعي، که با خلق و خوي جوانمردي و ورزشکاري همخواني ندارد، پرهيز مي کنند. ورزش هاي امروزي تنها يک فعاليت جسمي ساده نيستند، بلکه قابليت هاي پيچيده ي مغز را در امور مختلف از جمله هماهنگي، چالاکي و سريع بودن، درست عمل کردن و درست تصميم گرفتن را تقويت مي کنند.
  • تقويت عملکرد ذهن در يادگيري و هماهنگي: تعريف ورزش تنها در افزايش فعاليت جسماني خلاصه نمي شود. بسياري از ورزش هاي امروزي نظير پينگ پنگ، اسکيت، اسکي، بسکتبال، شنا و... حرفه اي هستند و نياز به ياد گيري و حتي مربيان مجرب دارند و کار فکري زيادي را نيز مي طلبند. بنابراين ورزش هاي امروزي تنها يک فعاليت جسمي ساده نيستند، بلکه قابليت هاي پيچيده ي مغز را در امور مختلف از جمله هماهنگي، چالاکي و سريع بودن، درست عمل کردن و درست تصميم گرفتن را تقويت مي کنند. به گونه اي که در يک شخص غير ورزشکار اين قابليت هاي مغز، خاموش مي ماند و به تدريج ذهن تنبل و سست مي شود و اين گونه افراد، بيشتر تمايل دارند در يک گوشه بنشينند و در فکر فرو روند! به طور کلي مي توان گفت ورزش در کليه ي اجزاي جسم و ذهن بدن و در کليه ي مراحل زندگي انسان تأثير غيرقابل انکار و به سزايي دارد. 
catching a cheater why married men cheat click
cell spy apps tracking phone app android phone spy apps for android
signs of having an std go what does chlamydia do