در چه ساعتی ورزش کنیم


در چه ساعتي ورزش کنيم


آيا واقعا زمان مناسبي براي ورزش کردن وجود دارد؟
? دليل بزرگ و البته بهانه براي ورزش نکردن بيشتر افراد وقت نداشتن و به نتيجه دلخواه شان نرسيدن است. تحقيقات راجع به ورزش کردن و زمان آن رو به پيشرفت است اما هنوز به نتايج قطعي در اين زمينه دست نيافته اند... به طور کلي اگر شما زماني را به صورت مستمر و مداوم به ورزش کردن اختصاص دهيد حتما به نتايج دلخواه تان چه از نظر سلامت و چه از نظر زيبايي اندام دست پيدا مي کنيد. خواب افراد و بيدار شدن شان از يک روند روزانه تبعيت مي کند که به آن اصطلاحا «ريتم شبانه روزي» گفته مي شود. اين چرخه اي است که باعث تنظيم حرارت بدن، فشارخون، هوشياري و متابوليسم مي شود و با نشانه هاي محيطي دوباره به صورت ??ساعته بازسازي مي شود. يکي از ساعت هايي که در آن، اين نشانه ها بازسازي مي شوند صبح هاست و ورزش هنگام صبح باعث اين نتايج مي شود. در تحقيقاتي در يکي از دانشگاه هاي تگزاس به اين نتيجه رسيده اند که باوجود اين که اين ريتم شبانه روزي يک امر ذاتي و نهادي است اما با رفتارهاي ما که يکي از آن ها مي تواند ورزش کردن باشد قابل تغيير است. به عنوان مثال ساعت کوک کردن براي بيدارشدن در يک زمان مشخص و تعيين يک ساعت معين براي غذاخوردن به اين نظم کمک مي کند. آن ها هم چنين متوجه شدند کساني که به صورت منظم هر روز صبح ورزش مي کنند در واقع به بدن شان آموزش مي دهند که در هر ساعتي از شبانه روز آماده ورزش کردن باشد، اما اگر ورزش کردن را عصرها ادامه دهيد بدن تان آنقدرها احساس قوي بودن نمي کند. توانايي سازگارکردن چرخه تان -منظور چرخه فيزيکي بدن تان است يکي از موارد مهم در تداوم ورزش کردن است. نتايج تحقيقات روي بدن افرادي که ورزش مي کنند هم گوياي اين مطلب است که توانايي افراد براي حفظ زمان ورزش کردن با زماني که به آن اختصاص مي دهند، رابطه مستقيمي دارد بنابراين اگر به عنوان مثال شما هر روز صبح را به دويدن اختصاص مي دهيد در مقايسه با فردي که يک بار صبح و يک بار عصر مي دود، بدن آماده تر و به اصطلاح روي فرم تري داريد و ضمنا از جنبه رواني هم احساس ضعيف بودن و ادامه ندادن ورزش را داريد. پس«زمان مشخص» کليد تداوم ورزش کردن است، اما برخي افراد به صورت ذاتي، افراد صبح زودند پس راحت تر مي توانند صبح ها ورزش کنند و بعضي افراد از صبح زود بيدارشدن بدشان مي آيد پس اگر برنامه ورزش شان را صبح ها تنظيم کنند به احتمال بسيار زياد بعد از مدت زماني آن را رها مي کنند. پس بهترين راه حل اين است که ابتدا ساعت خود را طي شبانه روز تنظيم کنيد؛ ساعتي که مطمئن هستيد، مي توانيد به آن پايبند باشيد اما نکته جالب در تحقيقات اين است که مهم نيست شما فکر کنيد چه ساعتي قادر به ورزش کردن هستيد، اگر ساعت خاصي را براي ورزش کردن اختصاص دهيد، چرخه بدن تان آن را به بهترين شيوه مي پذيرد و مثل ساعت کوک کردن براي انجام کار خاصي براي شما در همان ساعتي که تعيين کرده ايد آماده ورزش کردن است. 

why married men cheat on their wives online women that cheat on their husbands
dating a married man why people cheat in relationships online