حداقل سن شروع ورزش چند سالگی است


حداقل سن شروع ورزش چند سالگي استاجراء تمرينات در دوراني که استخوان ها در حال رشد هستند به ميزان قابل توجهي از ابتلاء به پوکي استخوان جلوگيري مي نمايد. تمامي زن ها و اکثر مردها در صورت رسيدن به دوران کهولت تا درجه اي مشخص پوکي استخوان را تجربه خواهند کرد.

 

بهترين زمان براي شروع تمرينات با مقصود رسيدن به سطح قهرماني، قبل از رسيدن به دوره بلوغ مي باشد. انجام ورزش قبل از رسيدن به دوره بلوغ اين اجازه را به شخص مي دهد که به حداکثر استعداد ژنتيکي خود در افزايش طول قد (بلندتر شدن طول استخوان ها) دست يابد. و بدين ترتيب هر چه قدر طول استخوان بلندتر شود به همان نسبت عضلات هم بايد بلندتر و کشيده تر شوند که در نتيجه هر چه قدر عضله بلندتر باشد به همان نسبت استعداد افزايش حجم آن نيز بالاتر خواهد بود و عضله حجيم تر و قوي تر هم به معناي بيشتر شدن قدرت بدني فرد خواهد بود.

آيا مي دانستيد در اکثر ورزش ها مثل: (شنا، بسکتبال، فوتبال، واليبال، بدنسازي، تنيس، دوچرخه سواري و...) داشتن قدبلند يک امتياز بزرگ محسوب مي شود. و راه رسيدن فرد به سطوح بالاي آن رشته ورزشي را بسيار آسان تر مي نمايد. داشتن عضلات بزرگ و قوي باعث بالارفتن قدرت بدني فرد مي شود و همان طور که مي دانيد رشد عضلات به وسيله طول استخوان ها متصل به آنها محدود مي شود. يعني هيچ وقت طول عضله نمي تواند بزرگ تر از طول استخوان متصل به آن باشد. اجراء تمرينات ورزشي قبل از دوره هاي سني در افزايش طول استخوان ها بسيار مؤثر و مفيد مي باشد شايد از تمرينات و تغذيه صحيح در اين دوره بتوان به عنوان دوره ريختن پي ساختمان نام برد. همان طور که مي دانيد هر چه قدر پي ساختمان محکم تر و اصولي تر باشد به همان ميزان توانائي ساختن طبقات بيشتر و محکم تر بر روي آن افزايش خواهد يافت. پس ساختن پي و زيرساختار در ورزش و هر مورد ديگر مهمترين اصل مي باشد.

آيا تا به حال ورزشکاران سطح بالاي رشته تنيس را از نزديک و يا در تلويزيون مشاهده کرده ايد؟ بيش از ?? درصد اين ورزشکاران از قدبلند برخوردار هستند پس به همين سادگي به اهميت داشتن قدبلند پي ببريد. استخوان بلندتر يعني عضله قوي تر و عضله قوي تر و بلندتر يعني قدرت بيشتر در ضربه زدن به توپ. اجراء تمرينات با وزنه در دوران رشد و قبل از بلوغ نه تنها از رشد قدي فدر جلوگيري نمي کند بلکه در صورت اجراء صحيح آن (تحت نظر کارشناس و مربي آگاه) باعث خواهد شد که شخص به حداکثر استعداد افزايش قدي خود (بسته به ژنتيک فردي) دست يابد و در ضمن در صورت تمرين زيرنظر کارشناس به هيچ عنوان احتمال آسيب ديده گي براي فرد نوجوان نخواهد بود.

در يک تحقيق ديگر که در شهر مالموي سوئد به عمل آمده مشخص شد که اجراء تمرينات در دوراني که استخوان ها در حال رشد هستند به ميزان قابل توجهي از ابتلاء به پوکي استخوان جلوگيري مي نمايد. تمامي زن ها و اکثر مردها در صورت رسيدن به دوران کهولت تا درجه اي مشخص پوکي استخوان را تجربه خواهند کرد.

يک زن به طور معمول قوي ترين ساختار استخواني را در سن ?? سالگي دارا مي باشد و پس از آن به صورت سالانه از چگالي (دانسيته) استخواني اش کاسته مي شود و با شروع دوران يائسگي (معمولاً سن ?? سالگي) اين ميزان کاهش چگالي استخوان ? تا ? برابر افزايش مي يابد. مردان به طور معمول قوي ترين استخوان را در سن ?? سالگي دارا مي باشند و پس از آن سرازيري (کاهش چگالي استخوان) شروع مي شود.

براي حفظ چگالي (دانسيته) استخوان و کاهش نرخ پيشرفت پوکي استخوان مي بايست تمرينات با وزنه، (تمرينات قدرتي) را اجراء کرد. اجراء تمرينات قدرتي قبل از بلوغ و ادامه دادن آن تا آخر عمر در جلوگيري از ابتلا به پوکي استخوان بسيار مؤثر مي باشد و دليل آنهم بسيار واضح مي باشد وقتي استخوان ها به طور معمول مجبور باشند در مقابل يک نيروي خارجي مقاومت کنند آن موقع است که بايد قوي تر شوند.

با توجه به تاثير ورزش بر روي جسم و روان انسان  اين سوال برايمان مطرح خواهد شد که سن مناسب شروع ورزش و ورزش مناسب براي هر سن کدام است؟ با توجه به توانايي کودک و نوجوانان به فراگيري سريع فنون و تکنيکهاي ورزشي آموزش داده شده، امکان بدست آوردن عملکرد ورزشي کودک در حد فعاليت هاي حرفه اي بسيار بيشتر و سريع تر از بالغين مي باشد ولي اين موضوع دليلي بر موفقيت کودک و نوجوانان در فعاليت هاي حرفه اي کوتاه مدت و دراز مدت نمي باشد. مطالعات متعدد نشان داده است پرداختن زود هنگام به فعاليت هاي حرفه اي باعث عدم موفقيت کودک در تداوم فعاليت ورزشي مي باشد.. اين سوال يکي از مسايل مورد اختلاف گروه پزشکي و جامعه ورزشي مي باشد.

 از ديدگاه سلامت  اگر هدف از ورزش ارتقا سلامت عمومي جامعه باشد و از ديدگاه ورزشي اگر حضور طولاني تر ورزشکار و عدم غيبت در ميادين ورزشي به علل مختلف از جمله ترس و نگراني، آسيب و مورد نظر باشد پرداختن حرفه اي به ورزش در کودکان ونوجوانان تا سن ?? سالگي توصيه نميشود. زودترين سن براي شروع ورزش سن ?-? سالگي مي باشد و قبل از آن بايد فعاليت هاي فيزيکي کودک جنبه بازي داشته باشد و القا کننده مفهوم ورزش نباشد .

click here redirect click here