سن شروع ورزش در کودکان و نوجوانان

سن شروع ورزش در کودکان و نوجوانان


 

پنج سالگي:

نشستن يا ايستادن و بي حرکتي بيش از اندازه (بيش تر از ? تا ?? دقيقه) براي کودکان سبب کسالت و خستگي و يا حالات عصبي مي شود. فعاليتهايي که براي کودک تنظيم مي شود بايد به گونه اي باشد که او را به تحرک وادار سازد.دويدن پريدن سه چرخه سواري  فعاليتهاي موزون همراه با صداي طبل ، سوت،  زدن دو چوب بر يکديگر و يا درصورت امکان استفاده از نوارهاي موسيقي مناسب که به هماهنگي اعصاب و عضلات و کنترل و تعادل بيش تر بدن منجر خواهد شد.

 

آب بازي تحت نظارت  بازي با توپ سبک مي تواند بازي هاي مناسبي باشد. پس از اين سن نيز فعاليت ورزشي نبايد به يک رشته خاص محدود شود و بايد داراي تنوع مناسب از کليه فعاليتهاي ورزشي مناسب براي سن و خصوصا ورزشهاي پايه را شامل شود.

 

  کودکان زير ? سال :

بايد در بازي، کشف و يادگيري مهارتهايي که از طريق پرتاب کردن و گرفتن، ضربه زدن به توپ، بالا و پايين پريدن، دويدن و شنا کردن حاصل ميشود، کاملا آزادانه رفتار کنند و اين مهارتها را به شادي بخش ترين روش بياموزند.

 

  8 تا ?? سالگي :

فعاليت هايي چون پياده روي، دوهاي کوتاه، ژيمناستيک، شنا، تنيس و تنيس روي ميز توصيه مي شود، کودکان ? تا ?? ساله، بسته به ميزان رشد خود ميتوانند در مسابقات سازمان يافته شرکت کنند. (مانند مسابقات داخلي در مدارس)کودکان کم سال نبايد به ورزشهايي بپردازند که موجب اخلال در کار رشد استخوانها، عضلات و مفاصل آنها شده يا به اين اندامها صدمه وارد کند. بهترين روش پرداختن به ورزشهاي متنوعي است که روي يک اندام متمرکز نشده و طولاني هم نباشند. بدن سازي با وزنه قبل از سن بلوغ به هيچ وجه توصيه نميشود و پس از آن هم بايد همواره تحت نظر مربي انجام گيرد.بهترين حالت در بازي و ورزش کودک زماني است که او با همسالان يا کودکان هم قد و قواره خود باشد.آنها هنوز براي توسعه مهارتهاي خود به کمک نياز دارند و بايد کنارآمدن با نااميدي و شکست را بياموزند. فعاليت تخصصي آنها بايد تنها??-??% کل زمان فعاليت ورزشي را تشکيل دهد و بتدريج اين ميزان افزايش مي يابد.

 

?? تا ?? سال:

کودکان و نوجوانان ميتوانند از رقابت در ورزش لذت ببرند و همچنان به آموختن مهارتهاي تازه بپردازند.بعضي از کودکان در اين گروه سني استعداد و علاقه خاصي به يک ورزش به خصوص نشان ميدهند و ميتوانند با داشتن مربي در اين زمينه بسيار پيشرف نمايند.

 

اين سنين، بهترين زمان براي پرداختن به ورزشهاي مختلف و انتخاب ورزش مورد علاقه از ميان آنهاست. يک مهارت بسيار مهم در اين سنين، آموختن رفتار صحيح در زمان بازي، بردن و باختن است.پرداختن به ورزش در اين سنين ميتواند شامل سفرهايي با تيم ورزشي و فرصتهايي براي رهبري گروه هم باشد. نکته مهم در اينجاست که نبايد نوجوان را بيش از حدود آمادگي و توانايي جسمي روحي او به انجام کاري "وادار" کرد. نوجواناني که به هر دليل علاقه اي به شرکت در ورزشهاي رقابتي تيمي ندارند ميتوانند با راهنمايي مربيان و والدين خود به ورزشهايي چون اسکيت، سوارکاري، دوچرخه سواري و مانند اينها بپردازند.

 

 سنين ??-?? سالگي :

??% فعاليت ورزش براي فعاليت تخصصي در نظر گرفته مي شود و درنهايت نيز در سنين جواني و ورزش بزرگسالان بايد همواره ??% فعاليتهاي ورزشي غير اختصاصي و فعاليتهاي عمومي و پايه ورزشي باشد. از ديگر نکات مهم در زمينه ورزش کودکان و نوجونان شرکت کودک در ورزشهاي گروهي و در گروه متناسب با کودک از لحاظ سن، جنس و جثه بدني بصورت توام مي باشد.

 

همچنين تعيين نقش ورزشي توسط مربي متناسب با توانايي هاي کودک و به بازي گرفتن وي توسط ساير هم تيمي ها نقش مهمي در تداوم انگيزه کودک به شرکت  در فعاليتهاي ورزشي دارد. از لحاظ نوع ورزشهاي توصيه شده براي سنين مختلف, ورزشها را مي توان به سه دسته بدون برخورد, ورزشهاي با برخورد کم و ورزشهاي بسيار پربرخورد تقسيم بندي نمود. تقسيم بندي ديگر بر حسب ميزان فشار وارد بر بدن در حين ورزش مي باشد.

 

بطور کلي براي در سنين ??-?? سالگي ورزشهاي کم برخورد مانند واليبال، بدمينتون، بسکتبال، فوتبال و دوچرخه سواري توصيه مي شود و نهايتا" ورزش هاي بسيار پر برخورد و يا ورزش هايي که فشار وارده بر بدن بيش از حد متعارف مي باشد مانند وزنه برداري، کشتي، فوتبال آمريکايي، هاکي و بوکس بعد از سنين بلوغ و ?? سالگي توصيه مي شود .

redirect most women cheat cheat women
meet to cheat why do wifes cheat online
information about hiv jasonfollas.com how do you get hiv aids
hidden spy app android free spy apps for android free android spy app