چگونه کودکان را برای ورود به ورزش حرفه‌ای آماده کنیم؟

چگونه کودکان را براي ورود به ورزش حرفه‌اي آماده کنيم؟ 


لذت بردن از ورزش و آموزش مهارت‌هاي اجتماعي، مهم‌ترين عوامل ايجاد انگيزه و موفقيت در ورزشکاران کودک و نوجوان است. 

ابتدا بايد کودکان را به سمت ورزش‌هاي همگاني که رقابت در آنها نقشي ندارد سوق داد. والدين در اين زمينه مي‌توانند با آماده کردن زمينه ايجاد لذت و انگيزه در کودکان، آنها را در انتخاب ورزش حرفه‌اي کمک کنند. برخي از خانواده‌ها بدون توجه به علاقه و استعداد و اصل لذت بردن از ورزش، فرزندانشان را در کلاس‌هاي ورزشي ثبت‌نام مي‌کنند که اين کار نه تنها باعث پيشرفت در ورزش حرفه‌اي نمي‌شود، بلکه در بسياري از موارد کودکان و نوجوانان براي هميشه ورزش را کنار مي‌گذارند. 

عاملي که باعث مي‌شود يک نوجوان در رشته‌اي که فعاليت مي‌کند باقي بماند و پيشرفت کند، تعيين هدف است. نکته‌اي که در اين زمينه اهميت زيادي دارد اين است که مربيان نبايد براي ورزشکاران زير 12 سال هدفگذاري را نتيجه‌اي کنند و کسب مقام و مدال را، ارزش نهايي در نظر بگيرند؛ بلکه خانواده‌ها بايد هدف را منطبق با تلاش فرزندشان در نظر بگيرند و به کودکان بياموزند که عملکرد مناسب و تلاش کافي، هدف مسابقه است؛ در غير اين صورت پس از مدتي انگيزه فرد از بين مي‌رود. 

هدفگذاري نتيجه‌اي باعث ايجاد اضطراب، از دست رفتن تمرکز و انگيزه و دلزدگي از ورزش در کودکان مي‌شود و انگيزه يادگيري و تلاش را در آنها کاهش مي‌دهد. گاهي والدين هم به اين مساله دامن مي‌زنند و از کودک مي‌خواهند در مسابقه بهترين مقام را کسب کنند و در صورت شکست تمام انگيزه‌هاي درونش کشته مي‌شود. همان طور که مسئولان مدارس به اين نتيجه‌ رسيدند که نمره دادن در مقطع ابتدايي بايد توصيفي و عملکردي باشد و دادن يک نمره خاص به کودک کار اشتباهي است، مربيان و خانواده‌هاي کودکان ورزشکار هم بايد در درجه اول به استعداد، علاقه و لذت او توجه کنند و کيفيت عملکرد را ملاک موفقيت او قرار دهند. 
پس از لذت، آموزش و يادگيري مهارت‌هاي اجتماعي مثل بالا بردن اعتماد به نفس ، قاطعانه برخورد کردن با موانع ، کنار آمدن با استرس، مهارت حل مساله و برنامه‌ريزي براي درس و ورزش راه رسيدن به موفقيت را هموار مي‌کنند و اين آموزش‌ها برعهده مربيان کار آزموده‌اي است که خودشان مهارت‌هاي زندگي و اجتماعي و اصل لذت بردن از ورزش را به خوبي آموخته باشند.

meet and cheat women cheat husband reasons people cheat