ورزش متناسب با کودک شما چیست؟

-ورزش متناسب با کودک شما چيست؟
صرف نظر از سن کودکتان، او يکسري اولويت ها دارد. برخي بچه ها از همان ابتدا به آب علاقه دارند درحالي که ممکن است ديگران از آن بترسند و به آن واکنش نشان دهند. بعضي ها از بازي هاي خشن استقبال مي کنند و برخي ديگر از بالا و پايين پريدن خوش شان مي آيد. شما ممکن است ستاره تيم فوتبال خودتان باشيد اما ممکن است فرزندتان شنا را ترجيح بدهد. بچه ها نيازي به ورزش هاي سازمان يافته ندارند تا بتوانند مهارت هاي ورزشي شان را توسعه دهند. ادوارد لاسکوسکي، پزشک ورزش مايوکلينيک مي گويد: «سبک زندگي سالم حتما نبايد شامل ورزش حرفه اي باشد. اين مهم است که فرزند شما در برخي فعاليت هاي بدني دخيل باشد خواه هاکي باشد يا دوچرخه سواري با خانواده يا بازي بسکتبال با بچه هاي همسايه.» سرعت رشد کودکان با يکديگر برابر نيست بنابراين بهتر است نسبت به سطح بلوغ جسمي و سطح مهارت فرزندتان عمل کنيد. ورزش هاي متناسب با سن در ادامه معرفي مي شوند:

? تـا ? سال
اين بچه ها چه ويژ گي هايي دارند؟
بچه هاي بسيار کوچک در اين سن شروع به يادگيري حرکات بسيار ابتدايي و اوليه مي کنند؛ دويدن، گرفتن، پريدن و… . البته نکته حائز اهميت اين است که آن ها براي ورزش هاي ساختاري بيش از حد جوان هستند. در اين سن توجه به حرکات کودک و البته تشويق به موقع و مناسب اهميت زيادي دارد. اگر مربي که با کودک کار مي کند، مدام بر سر کودک فرياد بزند يا فقط اجازه دهد برخي از بچه هاي ماهر بازي کنند، کودک بي انگيزه خواهد شد. سعي کنيد مربي را بشناسيد و از عملکردش اطمينان حاصل کنيد.ورزش هاي مناسب اين گروه چيست؟
دويدن و راه رفتن در حياط خانه
بازي هاي آبي مثل استخر بادي و بازي با عروسک ها
ژيمناستيک همراه با مربيان مجرب

? تـا ? سال
اين بچه ها چه ويژ گي هايي دارند؟
در اين سن کودکان مي توانند ورزش هاي جهشي را انجام دهند اما همچنان نمي توانند ورزش حرفه اي انجام دهند. در اين سن کودکان توانايي شرکت در ورزش هاي سازمان يافته مثل فوتبال را ندارند. همچنين توانايي حرکتي و تعادلي آنها کامل نيست و محدوده توجه کودکان محدود به مهارت هايي مانند طناب بازي و توپ بازي است. پس از ? سالگي مهارت هاي حرکتي کودکان و احساس ايمني شان تقويت مي شود. فرزندتان بعد از اين سن ممکن است براي ورزش هاي تيمي آماده باشد. هنگامي که کودک وارد ورزش هاي سازمان يافته مي شود بايد اطمينان حاصل کنيد که فرزندتان در نهايت مي خواهد بازي کند و هرگز او را وادار به پيوستن به يک تيم نکنيد.ورزش هاي مناسب اين گروه چيست؟
بازي هايي مانند لي لي و بالابلندي
طناب بازي توپ بازي
سواري سه چرخه و دوچرخه با چرخ هاي آموزشي
شنا


? تا ?? سال
اين بچه ها چه ويژ گي هايي دارند؟
در سنين مدرسه بچه ها کم کم با بهبود تعادل و حرکت مي توانند وارد ورزش هاي تيمي شوند و علاقه مندي شان را به يک رشته ورزشي نشان دهند. اما هنوز هماهنگي لازم بين دست و چشم به وجود نيامده است و بنابراين مي توانند در ورزش هاي سازمان يافته محدودي شرکت کنند. اگر مي خواهيد فرزندتان را براي يک ورزش ثبت نام کنيد بايد تفاوت بين ورزش ها را تشخيص دهيد، نکاتي که بايد در نظر بگيريد شامل مواردي مانند ميزان هزينه وسايل ورزشي، ميزان تماس هاي فيزيکي، تاکيد بر مهارت هاي فردي، تاکيد بر عملکرد تيمي، اندازه تيم و فرصت هر کودک براي شرکت در بازي است.ورزش هاي مناسب اين گروه چيست؟
بيسبال
ژيمناستيک
تنيس
دوچرخه سواري

?? سال و بالاتر
اين بچه ها چه ويژ گي هايي دارند؟
در اين سنين سطح فهم کودک و توانايي يادگيري، تعادلي و حرکتي او افزايش مي يابد و کودک مي تواند حرکات پيچيده و تکنيک و تاکتيک را ياد بگيرد و در ورزش هاي سازمان يافته شرکت کند. کودکان بايد دقت داشته باشند که تمرين ها متناسب با وزن شان باشد. اگر بين چند نوع ورزش مي خواهيد تصميم بگيريد به کودکتان اجازه دهيد، طيفي از فعاليت ها را امتحان کند. کودکان کوچک تر مي توانند قبل از انتخاب بين يک يا دو ورزش گزينه هاي مختلف را امتحان کنند. هرچه کودک ورزش هاي بيشتري را امتحان کند و به اين نتيجه برسد که در يک رشته ورزشي خوب عمل مي کند، به همان ميزان لذت بيشتري از آن فعاليت خواهد برد. هم ورزش هاي تيمي مانند فوتبال را امتحان کنيد و هم ورزش هاي انفرادي مانند تنيس و دووميداني.ورزش هاي مناسب اين گروه چيست؟
فوتبال
قايقراني
واليبال
دووميداني

ژيمناستيک
ژيمناستيک ورزشي است که حرکات بدن را هماهنگ و موزون مي کند. در حقيقت ژيمناستيک را مي توان به عنوان يک هنر در نظر گرفت. در ژيمناستيک ميزان توانايي، قدرت، هماهنگي و انعطاف بدني افراد ارزيابي مي شود. در تاريخچه ژيمناستيک ورزشکاران متعددي وجود دارند که دنيا را با حرکات و اجراي فوق العاده شان تحت تاثير قرار داده اند. بچه ها در اين سن مي توانند اين ورزش را امتحان کنند.

شنا
شنا از جمله ورزش هاي سازماندهي شده و مناسب براي کودکان است. وقتي کودک در سنين پايين شنا کردن را ياد ميگيرد، مهارت زنده ماندن را مي آموزد و مي تواند آن را براي نجات خود و ديگران به کار گيرد. اما کودکان زير ? سال به لحاظ رشدي، آمادگي آموزش به تنهايي را ندارند و نمي توانند به حرف مربي گوش دهند يا آموزش هاي او را دنبال کنند. آموزش شنا براي کودکان بالاي ? سال حول محور آمادگي مهارت هاي آبي است. در مورد آموزش شنا کودکان به چند گروه سني تقسيم مي شوند. آنها ابتدا با قوانين ساده ايمني در آب و نگهداشتن نفس و حرکات ابتدايي دست و پا آشنا مي شوند و همين طور که بزرگ تر مي شوند، مهارت هاي سخت تر را مي آموزند.

reasons why women cheat how to cheat husband wife cheated
dating a married man click here online
meet to cheat husband cheated wife online
what is hiv positive mean how to get tested for hiv aids symptoms pictures