چرا علامت (لوگو) قدیمی باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین تغییر کرد؟
در پي ثبت علامت قديمي باشگاه فرهنگي ورزشي شاهين توسط شرکت فوتبال شاهين تهران فعلي،شاهين البرز سابق و شرکت مديران پوينده البرز اسبق، باشگاه فرهنگي ورزشي شاهين نسبت به تغيير علامت خويش اقدام و علامت جديد را که 2 سال قبل از استفاده از علامت قبلي خود و توسط دکتر عباس اکرامي در سال 1320 تهيه شده بود بعنوان آرم جديد خود در اداره ثبت علائم تجاري به ثبت رساند. متاسفانه شرکت فوتبال شاهين تهران فعلي، شاهين البرز سابق و شرکت مديران پوينده البرز اسبق با سوء استفاده و خيانت در امانتي که باشگاه فرهنگي ورزشي شاهين در اختيارش قرار داده بود نسبت به ثبت
علامت 72 ساله اين باشگاه اقدام کرد.