فهرست مطالب

 • تعاريف
 • آئين نامه عمومي
 • آئين نامه انضباطي
 • آئين نامه اخلاقي
 • مقررات ورود و خروج
 • روزهاي تعطيل
 • روزهاي تعطيل مناسبتي
 • مقررات و ظوابط ثبت نام در دوره هاي آموزشي
 • نکات مهم در مورد مراقبتهاي قبل، حين و بعد از برگزاري کلاسهاي آموزشي
 • آئين نامه جبران زمان هاي از دست رفته
 • چگونگي پرداخت هزينه اجاره فضاهاي ورزشي
 • مطالب مهم در رابطه با وظايف و اختيارات مربيان

تعاريف

 در اين آئين نامه واژه هاي خاصي وجود دارد که معنا و مفهوم آن به شرح زير است

استفاده کنندگان: به معني کليه افرادي است که از تاسيسات باشگاه شاهين بصورت استيجاري استفاده مي کنند .

کارآموزان: اين واژه در اين آئين نامه فقط براي افرادي استفاده مي شود که در دوره هاي آموزشي باشگاه شاهين شرکت مي کنند.

افراد: به معني استفاده کنندگان، کارآموزان و ساير مراجعين به باشگاه مي باشد.

جملات خط دار: جملات خط دار جملاتي هستند که بي توجهي به آن ماده از آئين نامه داخلي باعث لغو کليه تعهدات بدون هيچگونه چشم پوشي و گذشتي خواهد شد.

آئين نامه عمومي

اين آئين نامه شامل کليه افراد است.

 • کليه افراد موظف به رعايت موازين شرعي واخلاقي و عرف جامعه درمدت زمان استفاده از فضاهاي ورزشي باشگاه اقدام مي باشد.
 • کليه افراد موظف به تامين خسارات ناشي از استفاده ناصحيح از تجهيزات و تاسيسات باشگاه بر اساس ميزان اعلام شده توسط باشگاه خواهد بود. تشخيص استفاده ناصحيح باشگاه مي باشد.
 • افراد مـوظـف هستند از انجام هـرگـونه رفتارهاي غـير ورزشي اعـم ازمعاملاتي، شرط بندي و خريد و فروش دارو هاي نيروزا و يا استفاده از آنها و هرگونه موردي که خلاف اصول فرهنگي، ورزشي و قوانين موضوعه، در محيط باشگاه باشد خودداري نمايد.
 • باشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال مفقود شدن اشياء شخصي و قيمتي و نيز صدمات فيزيک، يا روحي وارده به افراد  ندارد.
 • در کليه مواردي که اين ضوابط در مورد آن سکوت کرده، ملاک تشخيص مقررات موضوعه تصويب شده توسط مراکز، و سازمانهاي ذيربط مربوط به امور ورزشي مورد اشاره در قوانين جمهوري اسلامي ايران و يا قوانين، آئين نامه ها، و ابلاغيه هاي  مصوب کليه فدراسيونهاي داخل کشور و در صورت سکوت قوانين موضوعه کنفدراسيون هاي ورزشي بين المللي مي باشد.


آئين نامه انضباطي

اين مقررات شامل کليه استفاده کنندگان و کارآموزان مي گردد.

 • استفاده کننده و کاراموز متعهد مي گردند قبل از ورود به سالن (فضاي ورزشي) ، نسبت به تعويض لباسهاي خود در رختکن هايي که به همين منظور در باشگاه احداث گرديده  اقدام کرده و فقط با کفش و لباس پاک و تميز ورزشي استاندارد مخصوص سالنهاي ورزشي وارد محل تمرين و يا بازي گردد. پوشيدن کفش ورزشي در بيرون محوطه باشگاه براي کساني که قصد استفاده از سالن را دارند غير مجاز
  مي باشد. در صورت عدم توجه به اين مقررات از ورود فرد خاطي به باشگاه جلوگيري خواهد شد.
 • استفاده کننده حق استفاده از ساير تآسيسات، تجهيزات و فضاهاي ورزشي غير مرتبط با رشته مد نظر را ندارد.
 • حمل ساک و لباسهاي ورزشي به داخل فضاي ورزشي يا سالن اکيدا ممنوع است در غير اينصورت باشگاه حق خواهد شد بر اساس نظر خويش اقدام کرده  و استفاده کننده حق هرگونه اعتراض را در اين مرد از خود سلب نمود.
 • تعويض لباس در محوطه هاي  باز و يا عمومي باشگاه اکيدا ممنوع است.
 • استفاده کنندگان و يا کارآموزان حق انتقال و واگذاري مجوز استفاده از تاسيسات ورزشي صادره از سوي باشگاه را به افراد حقيقي و حقوقي ندارد و در صورت مشاهده چنين وضعي تعهدات باشگاه نسبت به اين دسته خود  بخود منفسخ مي گردد. کليه خسارات ناشي از اين موضوع مي بايد به ميزان مورد نظر باشگاه توسط استفاده کنندگان و يا کارآموزان تامين و پرداخت گردد. در صورت فسخ قرارداد هيچگونه وجهي مرجوع نخواهد گرديد.
 • با توجه به اينکه فضاهاي ورزشي باشگاه شاهين فقط مربوط به بازيهاي گروهي مي باشد لذا استفاده کننده (کار آموزان شامل اين بند نمي باشند) موظف است کليه افراد مرتبط با خود را  بيمه کرده و در صورت بروز هر گونه صدمه احتمالي جاني و مالي، باشگاه هيچگونه وظيفه و مسئوليتي نخواهد داشت.
 • استفاده کننده موظف است پس از هر بار استفاده از فضاي ورزشي نسبت به تحويل صحيح وسالم کليه تاسيسات و تجهيزات مورد استفاده اقدام نمايد .
 • به منظور استفاده بهينه از وقت بهتر است استفاده کنندگان نيم ساعت قبل با حضور در رخت کن نسبت به تعويض لباسها اقدام فرمايند.
 • پرداخت هر گونه وجهي و به هر عنواني به پرسنل، مربيان وافراد شاغل در باشگاه ممنوع بوده و باشگاه هيچ گونه مسئوليتي در اين مورد ندارد. در صورت آگاهي از چنين امري کليه وظايف باشگاه نسبت به فرد خاطي بطور خودکار منفسخ گرديده و استفاده کننده حق هرگونه اعتراض را در اين مورد از خود سلب نمود.
 • نوشيدن، آشاميدن و خوردن هر گونه مواد غذايي در سالن يا فضاي محل تمرين ممنوع مي باشد.
 • تعويظ لباس در محوطه فضاهاي ورزشي اکيدا ممنوع است.
 • عدم حضور کارآموز در کلاسهاي آموزشي و يا استفاده کننده در محل استفاده هيچگونه حقي براي وي مبني بر  ارائه درخواست بازپرداخت وجه و يا استفاده از آن در ساير دوره ها را ايجاد نخواهد کرد. در اين مورد تصميم باشگاه فصل الخطاب خواهد بود.
 • خريد و فروش هر گونه غذاي مکمل، نيروزا و.................در باشگاه ممنوع بوده و با خاطي مطابق مقررات رفتار خواهد شد. بدون شک در صورت بروز چنين اعمالي گزارش انجام تخلف در اختيار مراکز انتظامي قرار خواهد گرفت.
 • استعمال هر گونه مواد مخدر و سيگار در باشگاه ممنوع بوده و در صورت انجام چنين عملي خاطي بلافاصله از باشگاه اخراج و حق عضويت ايشان باطل و هر گونه وجهي که به هر علتي از ايشان دريافت شده باشد به هيچ وجهي باز پرداخت نخواهد شد.
 • ايجاد هرگونه مزاحمت براي ساير افراد در محيط باشگاه باعث اخراج فرد خاطي از باشگاه خواهد شد. تشخيص اينکه چه کسي مزاحم فرد ديگري شده است با باشگاه بوده و مخاطب در اين مورد حق اعتراض را از خود سلب نمود.
 • انتقال کارت عضويت باشگاه به ساير افراد ممنوع بوده و در صورت بروز چنين امري کارت عضويت فرد خاطي از درجه اعتبار ساقط شده و از ورود وي به باشگاه جلوگيري خواهد شد.
 • باشگاه شاهين هيچگونه مسئوليتي در مورد گم شدن و يا سرقت وسايل نقليه مراجعه کنندگان و يا استفاده کنندگان از فضاهاي ورزشي از جمله خودرو و يا موتورسيکلت به باشگاه راندارد.
 • جالباسي هاي  باشگاه شاهين فاقد قفل مي باشد لذا مي توانيد يک عدد قفل آويز براي قراردادن لباسها در کمد هاي لباس با خود همراه داشته باشيد پس از پايان کلاس قفل را باز کرده و با خود ببريد در غير اينصورت قفل بريده خواهد شد.
 • ريختن زباله و نخاله در محوطه باشگاه و فضاهاي ورزشي اکيدا ممنوع مي باشد. فرد خاطي (طرف قرارداد) متعهد است بر اساس نظر باشگاه نسبت به جمع آوري زباله ريخته شده اقدام نمايد.
 • استفاده کننده موظف است نسبت به رعايت تعداد افراد استفاده کننده از تاسيسات و فضاهاي ورزشي باشگاه که حداکثر 20 نفر مي باشد اقدام نمايد.
 • در صورت بروز حوادث فورس ماژور (بروز حوادثي که باشگاه هيچ اختياري در حادث شدن آن ندارد و باعث توقف فعاليتهاي باشگاه 
  مي گردد مانند سيل زلزله، آتش سوزي و.................) در اين حالت کليه تعهدات باشگاه نسبت به افراد لغو شده و باشگاه هيچگونه مسئوليتي در مورد  بازگرداندن وجوه  دريافتي از افراد حقيقي و حقوقي نخواهد داشت.
 • باشگاه مختار است در هر زمان مورد نياز بدون ذکر دليل  نسبت به قطع ارائه خدمات به استفاده کنندگان و يا کارآموزان اقدام کرده و از ورود آنان جلوگيري نمايد. در اين حالت باشگاه مي بايد نسبت به جبران ساعت از دست رفته بر اساس آئين نامه جبران زمان هاي از دست رفته اقدام نمايد.
 • باشگاه مختار است در صورت تشخيص خود در مورد ايجاد خسارت و يا عدم رعايت قوانين استفاده از تاسيسات توسط استفاده کننده و يا کارآموز، قرارداد را فسخ کرده و خسارت خويش را از محل مبالغ دريافتي و يا از طريق مراجع قانوني تامين نمايد و استفاده کننده از حق خود مبني بر اعتراض به اين اقدام و يا راي دادگاه صرف نظر نمود.
 • استفاده کننده موظف است در صورتيکه مي خواهد شرايط استفاده افراد ديگري را نيز بر اساس قرارداد منعقده با باشگاه فراهم نمايد  فهرست اسامي آنها را به باشگاه ارائه دهد. در صورتي که اين فهرست امکان تغيير دارد مي بايد حداقل 24 ساعت قبل از هر جلسه مشخصات تماس وي شامل نام و نام فاميل، شماره همراه، شماره کد ملي، شماره تلفن ثابت و نشاني پستي معتبر را به باشگاه اعلام نمايد در غير اينصورت باشگاه مختار خواهد بود از ورود اين افراد جلوگيري نمايند.

مهم1: پس از رفع حالت فورس ماژور و در صورت صلاحديد، باشگاه مي تواند نسبت به ارائه تعهدات خويش اقدام نماييد. استفاده کننده حق هرگونه اعتراض را در اين مورد از خود سلب نمود.

 • ورود تماشاچي و يا والدين به محيط تمرين و يا آموزش اکيدا ممنوع مي باشد مگر با کسب اجازه از مدير داخلي باشگاه.


آئين نامه  اخلاقي

اين مقررات شامل کليه افراد مي باشد .

 • ايجاد هر گونه درگيري در باشگاه و بکار گيري الفاظ رکيک و دور از شان انسان بدون توجه به مقصر باعث منفسخ شدن يکجانبه قرارداد و يا دوره آموزشي از سوي باشگاه گرديده و ضمن اخراج وي از باشگاه با خاطي مطابق با مواد 608 و 609 قانون *مجازات اسلامي برخورد خواهد شد در صورت بروز چنين حالتي باشگاه هيچ وظيفه اي مبني بر برگرداندن وجه و يا اجراي تعهدات در حق فرد خاطي نخواهد داشت. لذا پيشنهاد مي گردد افراد ضمن اجتناب از درگيري براي رفع مشکل از مسئولين باشگاه درخواست کمک نمايند.
 • هرگونه توهين به مسئولان باشگاه باعث فسخ يکجانبه تعهدات باشگاه گرديده و فرد خاطي حق هرگونه اعتراض به تصميم باشگاه را از سلب نمود. و با اين افراد مطابق با مواد 608 و 609 قانون *مجازات اسلامي برخورد خواهد شد
 • هرگونه اعتراض به مربي و سرپيچي از دستورات وي خلاف مقررات بوده و در صورت وجود اعتراض مراتب مي بايد به دفتر باشگاه اعلام گردد.
 • هرگونه بي احترامي به هم تيمي ها  و ساير افراد  با الفاظ توهين آميز و سخفيف ممنوع بوده و با فرد خاطي بدون هيچگونه چشم پوشي مطابق با مواد 608 و 609 قانون *مجازات اسلامي برخورد خواهد شد
 • هرگونه اعتراضي نسبت به داور، ناظرين بازي، تماشاچيان يا ساير مسئولان برگزاري مسابقات ممنوع بوده و با فرد خاطي بدون هيچگونه چشم پوشي مطابق مقررات رفتار خواهد شد. با تکرار اين تخلف بدون توجه به اينکه فرد خاطي محق بوده و يا نه از باشگاه اخراج خواهد گرديد.

* جرم توهين مي‌تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتي اشارات مختلف دست و چشم و نظاير آن باشد. بدين ترتيب اعمالي مثل آب دهان به روي ديگري انداختن، هل دادن تحقير‌آميز ديگري يا برداشتن خشونت‌آميز کلاه يا روسري از سر شخصي محترم و پرتاب کردن آن به زمين با توجه به اينکه عرفا باعث تخفيف و تحقير شخص است، مي‌تواند توهين کيفري محسوب شود. همين طور برخي اشارات انگشتان دست در فرهنگ کشور ما يا کشورهاي ديگر اهانت‌آميز تلقي مي‌شوند . مجازات توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ رکيک چنانچه موجب حد قذف نباشد شلاق تا 74 ضربه و يا 50 هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود .


مقررات ورود و خروج به فضاهاي ورزشي

اين مقررات شامل کليه افرادي که  از تاسيسات باشگاه فرهنگي و ورزشي شاهين استفاده مي کنند مي باشد .

 • ورود به مجموعه فرهنگي ورزشي شاهين فقط با ارائه کارت عضويت براي کارآموزان دوره هاي آموزشي و اعلام شماره قرارداد تا قبل از صدور کارت ورود توسط افرادي که از فضاهاي ورزشي بصورت استيجاري و بازي هاي گروهي استفاده مي کنند امکان پذير مي باشد.
 • زمان ورود به فضاهاي ورزشي براي افرادي که بصورت استيجاري از اين فضاها استفاده مي کنند راس ساعت مقرر امکان پذير مي باشد. اين افراد مي توانند راس ساعت وارد سالن شده ولي شروع بازي با 15 دقيقه تاخير آغاز و با 15 دقيقه تاخير نيز به پايان مي رسد . اين افراد ظرف 15 دقيقه ابتدايي مي توانند بدون استفاده از وسايل ورزشي مانند توپ نسبت به گرم کردن خود در ضلع شرقي سالن بيرون از محل خط کشي بازي ها اقدام نمايند. ورود به سالن قبل از زمان مجاز ممنوع است.

مهم2: در مواردي که سانس هاي پشت سرهم توسط آقايان و يا خانمها مورد استفاده قرار مي گيرد ورود راس ساعت حذف و با 15  دقيقه تاخير آغاز و به انتها خواهد رسيد. در اين حالت صرف زمان براي گرم کردن حذف مي گردد.

 • ورود و خروج به فضاهاي ورزشي براي افرادي که در دوره هاي آکادمي شاهين شرکت مي کنند  با 5 دقيقه تاخير انجام مي گردد.

مهم3: در موارد زير و در صورت تشخيص باشگاه 15 دقيقه از زمان استفاده از فضاي ورزشي کسر خواهد شد.

 1. آماده نبودن رختکن
 2. نياز به ايجاد تغييرات در سالن بين 2 سانس.
 • بعلت محدوديت فضا، باشگاه شاهين هيچ گونه مسئوليتي در مورد تامين جا براي پارک اتومبيل هاي استفاده کنندگان از فضاهاي ورزشي نخواهد داشت.
 • در صورت بروز تاخير در شروع استفاده از فضاي سالن به هر علتي اين تاخير به ساير سانس ها منتقل نخواهد شد. در اين موارد افرادي که دچار تاخير در استفاده شده اند مي بايد با مديريت باشگاه در وقت مناسب تماس بگيرند.


ايام تعطيل

اين ايام شامل کليه افرادي که  از تاسيسات باشگاه فرهنگي و ورزشي شاهين استفاده مي کنند مي باشد .

مجموعه فرهنگي ورزشي شاهين فقط در ايام زير تعطيل مي باشد

 • رحلت امام خميني
 • تاسوعاي حسين
 • عاشوراي حسيني
 • اربعين حسيني
 • شهادت حضرت علي
 • 14 روز ابتداي فروردين
 • عيد سعيد فطر
 • عيد قربان
 • 22 بهمن
 • رحلت حضرت محمد

مهم4: باشگاه شاهين در ساير ايام ملي و  مذهبي باز است.

مهم5: بين التعطيلين تعطيل نيست.

مهم6: در صورت اعلام دولت مبني بر تعطيل بودن  بين التعطيلين باشگاه نيز در اين صورت تعطيل است اين بند از آئين نامه فقط مختص کارآموزان مي باشد.


ايام تعطيل مناسبتي

اين ايام فقط شامل کارآموزان مي باشد.

کليه روزهايي که بنا بر اعلاميه دولت جمهوري اسلامي ايران به مناسبت آلودگي هوا و يا مقررات عبور و مرور ناشي از آلودگي هوا تعطيل اعلام 
مي گردد باشگاه نيز دقيقا به همان نحو تعطيل مي باشد. براي مثال اگر اعلام شود که مدارس ابتدايي و پيش دبستاني تعطيل است کليه دوره هاي آموزشي مربوط به سنين مرتبط با اعلاميه دولت تعطيل خواهد بود ولي ساير سنين مي توانند در دوره هاي آموزشي مربوطه شرکت کنند . يا اگر شرط فعاليت در فضاي باز نيز در اعلاميه دولت مشخص شده باشد بنابراين دوره هاي آموزش که در فضاي بسته انجام مي شود برقرار خواهد بود. اين مقررات شامل استفاده کنندگان نمي گردد.


مقررات و ظوابط ثبت نام در دوره هاي آموزشي

اين دسته از مقررات  فقط شامل کارآموزان مي باشد

 • زمان شروع و پايان دوره هاي آموزشي در باشگاه شاهين با شروع و پايان هر فصل همزمان مي باشد.
 • ثبت نام هر دوره از 30 روز قبل از شروع  دوره  آغاز و تا 2 هفته مانده به پايان دوره ادامه مي يابد.
 • ميزان شهريه در نظر گرفته شده در کليه فصول سال بغير از فصل تابستان که هفته اي يکبار تعديل مي گردد، ماهي يکبار تعديل مي گردد.
 • حداقل ميزان شهريه پرداختي در شروع ثبت نام  50درصد هزينه آموزشي بعلاوه کل مبلغ هزينه صدور کارت، لباس و بيمه مي باشد و باقيمانده حداکثر تا پنجم ماه دوم بايد پرداخت گردد. در موارد خاص ميتوان در صورت توافق مديريت باشگاه اين زمان را فقط تا پنجم ماه سوم تمديد کرد. در صورتيکه ثبت نام بعد از گذشت يکماه از شروع دوره باشد مبلغ ثبت نام مي بايد بصورت يکجا پرداخت گردد.
 • بازپس دادن شهريه پس از گذشت يک هفته مقدور نخواهد بود مگر بدستور مدير عامل. در اين حالت هزينه هاي ثابت مانند لباس، بيمه و کارت مرجوع نخواهد گرديد.
 • در صورت عدم حضور کارآموز در دوره آموزشي، استرداد شهريه امکان پذير نبوده و شهريه پرداختي فقط مي تواند تحت شرط زير براي دوره بعد حساب شود.
 1. در حالتي که عدم حضور کارآموز داراي معذوريت هاي منطقي مانند بيماري و يا دروس فوق برنامه بوده و باشگاه  از قبل توسط کارآموز و يا والدين وي آگاه شده باشند.
 2. در حالتي که از دوره آموزشي بيش از يکماه نگذشته باشد.

مهم7: امکان استرداد شهريه فقط پس از تائيد مدير عامل وجود دارد. ميزان اين وجه با تشخيص باشگاه مي باشد و تناسبي با مدت زمان استفاده يا عدم استفاده از دوره ندارد.

 • ارائه تخفيف فقط مشروط به وجود دو شرط است
 1. موافقت مدير عامل
 2. ثبت نام دو فرزند بطور همزمان طي ماه اول شروع دوره، ميزان تخفيف 15 درصد از اصل شهريه که فقط شامل بهاي دوره آموزشي است مي باشد.

دوره ثبت نام

تاريخ شروع دوره

تاريخ شروع ثبت نام

تاريخ قسط اول

تاريخ قسط دوم

بهار

15/01

01/12 سال قبل

05/02

05/03 مشروط

تابستان

01/04

01/03

05/05

05/06مشروط

پائيز

01/07

01/06

05/08

05/09مشروط

زمستان

01/10

01/09

05/ 11

05/ 1 1مشروط

 • استفاده از لباس ورزشي شاهين براي حضور در دوره آموزشي الزامي مي باشد.
 • هزينه لباس ، کارت و بيمه فقط يکبار در طول سال دريافت مي شود. با شروع سال نو هزينه بيمه، کارت و لباس مجددا اخذ مي گردد.
 • در صورت مستعمل شدن لباس، کارآموز مي بايد با پرداخت وجه لباس نسبت به خريد يک دست لباس نو اقدام نمايد.
 • ايجاد هر گونه تغييري در سانسها, روزهاي مد نظر، ميزان شهريه، افزودن و يا کاهش تعداد و يا ساعت برگزاري و..................صرفا توسط باشگاه انجام مي گردد.
 • باشگاه هيچ مسئوليتي براي شرکت دادن کارآموزان در مسابقات ندارد. در صورت ايجاد شرايط براي حضور کارآموزان در مسابقات هزينه هاي حضور در اين مسابقات مي بايد توسط والدين پرداخت گردد. اطلاع رساني در اين مورد فقط بعهده باشگاه بوده و پس از فراهم آمدن کليه شرايط نسبت به اعزام کارآموزان به محل مسابقات و با مسئوليت والدين و يا کارآموز اقدام خواهد شد.
 • کارت هاي استفاده از فضاهاي ورزشي صادره از ابتداي سال تا انتهاي همان سال معتبر است لذا در حفظ و نگهداري آن کوشا باشيد. در صورت مفقود شدن هزينه کارت المثني 000/50 هزار ريال مي باشد.
 • بارش باران، برف و يا ساير شرايط جوي باعث کنسل شدن دوره هاي آموزشي در فضاي باز نخواهد شد.
 • استفاده گنندگان از فضاهاي ورزشي در صورت نياز به تغيير زمان حضور در باشگاه صرفا مراتب را با باشگاه درميان بگذاريد.
 • ايجاد هرگونه تغييرات در زمان، تعداد جلسات و يا ايجاد ساير تغييرات کمي وکيفي در دوره هاي آموزشي فقط تحت اختيار باشگاه مي باشد.
 • شهريه دوره هاي آموزشي صرفا مي بايد به دفتر ثبت نام پرداخت شده و حتما رسيد دريافت داشته و رسيد ها را تا پايان دوره نزد خود نگهداري فرمايند.
 • از انتقال کارت استفاده از فضاهاي ورزشي به ديگران خودداري فرماييد در صورت مشاهده اين امر کارت مربوطه ضبط و تعهدات باشگاه نسبت به فرد خاطي لغو خواهد شد.
 • در صورت مفقود شدن کارت عضويت و يا استفاده از فضاي ورزشي مراتب را به باشگاه اطلاع دهيد.


نکات مهم در مورد مراقبتهاي قبل، حين و بعد از برگزاري کلاسهاي آموزشي براي والدين وکارآموزان دوره هاي آکادمي شاهين

 

 • آموزصبحانه حتما ميل شود.
 • قبل از خروج از منزل حتما ساک و وسايل ورزشي را بازديد کرده تا کليه وسايل مورد نياز در آن قرار داده شود.
 • از آوردن اشياء قيمتي مانند موبايل ، زنجير و ساير وسايل غير ضروري خود داري کنيد.
 • بدون اجازه مربي محل تمرين را ترک نکنيد.
 • براي  برگزاري بهتر دوره آموزشي با مسئولين باشگاه همکاري نماييد.
 • از والدين کارآموزان درخواست مي شود به هنگام برگزاري دوره آموزشي به هيچوجه در کار مربي دخالت نکنند.
 • از والدين درخواست مي شود به هنگام برگزاري کلاس با مربي گفتگو نکنند در صورت نياز به گفتگو با مربيان از طريق دفتر ثبت نام هماهنگ گردد.
 • در صورت داشتن اعتراض، يا رساندن پيام به فرزندانتان مراتب را فقط با مديران باشگاه هماهنگ نمايند. به اين منظور مي توانيد با شماره تلفنهاي 77848555 و يا 77262500 تماس حاصل فرمايند.
 • از کارآموزان در خواست مي شود حتما پس از ورود به منزل استحمام کنند.
 • حداقل تا 10 دقيقه پس از پايان استحمام از نشستن روبروي سيستمهاي هواساز خودداري کنيد.
 • پيشنهاد مي گردد کارآموزان حتما خود شخصا لباسهاي ورزشي خويش را بشويند.
 • لباسهاي ورزشي را پس از هر بار استفاده، با آب ولرم 30 درجه شستشو داده و خشک کنيد.
 • از والدين محترم درخواست مي شود از ايجاد ازدحام در ورودي درب محل تمرين خودداري کنند.
 • از والدين محترم درخواست مي شود به هنگام بروز حوادث خونسردي خود را حفظ کنند.
 • با توجه به اينکه ورود به سالن و ساير فضاهاي ورزشي مسقف با کفش خاکي و کثيف ممنوع مي باشد لذا از پوشيدن کفش ورزشي در خارج از سالن خودداري کنيد در غير اينصورت از حضور کارآموز در سالن جلوگيري خواهد شد.
 • در فصول پائيز و زمستان حتما يک عدد کاپشن گرم به همراه يک عدد حوله به همراه داشته باشيد.
 • کمدهاي باشگاه شاهين فاقد قفل مي باشد لذا مي توانيد يک عدد قفل آويز با خود همراه داشته باشيد پس از پايان کلاس قفل را باز کرده و با خود ببريد در غير اينصورت قفل بريده و باشگاه مسئوليتي در زمينه محتويات درون کمد نخواهد داشت.


آئين نامه جبران زمان هاي از دست رفته

اين دسته از مقررات  شامل کليه افراد  مي گردد.

زمان ها يا سانسهاي جبراني فقط و فقط تحت شرايط و به شکل زير برگزار مي گردد.

شرايط تشکيل

 • بسته بودن درب باشگاه و عدم اطلاع رساني از قبل به افراد.
 • آماده نبودن فضاي ورزشي براي استفاده.
 • حاضر نشدن مربي و يا جانشينش بر سر کلاس مربوط به کارآموزان.

نحوه جبران زمان هاي از دست رفته بترتيب اولويت

 • پرداخت وجه برگزاري جلسات برگزار نشده  بر اساس مقررات باشگاه پس از کسر هزينه هاي ثابت در مورد کارآموزان . ميزان اين وجه هيچ ارتباطي به ميزان شهريه دريافتي نخواهد داشت بلکه داراي ضوابط خاص حسب مورد و تصميم مديريت مي باشد. پرداخت وجه اجاره سانس مربوط به استفاده کنندگان از فضاي ورزشي بصورت اجاره.
 • برگزاري جلسات جايگزين به تعداد و ميزان زمان از دست رفته  در روز و تاريخ مد نظر باشگاه.

مهم8: انتخاب يکي از دو روش فوق در اختيار باشگاه بوده و کارآموز يا استفاده کننده حق هيچگونه اعتراضي در اين زمينه نخواهد داشت.


چگونگي پرداخت هزينه اجاره فضاهاي ورزشي

اين دسته از مقررات  فقط شامل استفاده کنندگان از تاسيسات باشگاه شاهين که بصورت استيجاري مي باشند مي گردد.

پرداخت هزينه اجاره فضاهاي ورزشي بر اساس ضوابط زير مي باشد.

 • هزينه اجاره  فضاهاي ورزشي براي کليه روزهاي وسط هفته يعني شنبه تا چهارشنبه مي بايد بصورت يکجا و حداقل براي سه ماه انجام گيرد. در صورت نياز به پرداخت بصورت اقساط مي بايد 50 درصد در ابتداي دوره و 50 درصد باقيمانده پس از گذشت 30 روز از شروع دوره پرداخت گردد.  در غير اينصورت باشگاه مختار خواهد بود سانس مربوطه را در اختيار شخص ديگري قرار دهد. در اين حالت وجهي بابت هزينه اجاره مسترد نخواهد گرديد.
 • تمديد قرارداد بعدي منوط به پرداخت وجه آن حداقل 30 روز قبل از پايان قرارداد جاري مي باشد در غير اينصورت باشگاه مختار خواهد بود تا فضاي ورزشي را در اختيار متقاضي بعدي قرار دهد.
 • در صورت نياز به استفاده از فضاهاي ورزشي در ايام تعطيل آخر هفته حداقل مي بايد هزينه يکماه بطورت يکجا پرداخت گردد.


مطالب مهم در رابطه با وظايف و اختيارات مربيان
 • مربيان حق دخالت در امور اداري  ومالي از جمله اعلام ميزان شهريه، تخفيف، دريافت شهريه از کارآموزان، جابجايي سانسهاي آموزش باشگاه، انتقال کارآموز از سانسي به سانس ديگر، استفاده از کارآموزان در مسابقات، اعلام تعطيلي يک سانس و يا تعطيلي در روز خاص و يا برگزاري کلاس در محيطي بغير از فضاي ورزشي مد نظر و يا باشگاه ديگري را ندارند. در صورت نياز به چنين امري مربيان موظف هستند مراتب را با باشگاه هماهنگ کرده و باشگاه در صورت تشخيص موظف به اطلاع رساني به والدين و يا کارآموزان خواهد بود.
 • تنها وظيفه مربيان محترم و زحمت کش، آموزش کارآموزان دوره هاي آموزشي و يا بازيکنان تيم ها مي باشد.
catching a cheater click
signs of having an std go what does chlamydia do
gps spyware trailblz.com free spyware download for android